krav

ÄT BÄTTRE

KRAV står för mat producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, god djurvälfärd, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald och bättre arbetsvillkor. Ät Bättre. Ät mer hållbart – för planetens och för människors skull.

Restaurant
Barrier

Amiés Restaurang använder Barrier Tech

Amiés Restaurang har en rengörings policy där vi garanterar säker användning mot bakterier och virus vid rätt skötsel. Vi städar dagligen och vi utför tester på renlighet för att garantera att vi följer miljöförvaltningens krav.

 

Hygienen en del av vårt dagliga arbete!

INTRODUKTION

BarrierTech ytdesinfektion är en produkt av en blandning av kvartära
ammoniumföreningar som ger en bred spektrumeffekt mot bakterier
och virus.
Produkten är vattenbaserad och representerar en "miljövänlig" teknik.
BarrierTech är extremt effektiv mot oönskade bakterier, virus, alger,
svampar, mögel (t.ex. Corona, Norovirus, Ecoli, Listeria, MRSA)
BarrierTech ytdesinfektion skiljer sig klart från andra produkter som
idag dominerar marknaden inom många områden:

FAKTA
● Produkten ger långvarigt skydd i motsats till väteperoxid
och alkoholbaserad desinfektion som efter användning
inte lämnar något skydd. Effektivt mot resistenta bakterier
och patogena virus.
● Log 5 (99,999%) mot de flesta bakterier och virus .
● Deaktiverar de flesta virus former.
● Produkten er alkoholfri och inte brandfarlig.
● Skonsam mot alla material. Icke etsande. PH Balanserad.

TESTER
Dokumentation: EN 1276, EN 1650, EN 1500, EN 13624, EN 13727
Produkten testas för närvarande i enlighet med EN 14476 mot Covid-19.

Kontakta oss

031-7572927

     Agnes The Faye
0722-693365

Victor Hasseblads Gata 4
421 31 Högsbo

info@amiesrestaurang.se